Ondernemers verkennen kansen voor anderhalve-meter-samenleving in inspiratiesessie met Talentencampus.

TOP Oss, FitnezzPlaza, de Lievekamp en Chef du Web zijn op 22 april in gesprek gegaan met Richard van Ommen van de Talentencampus Oss.  De vier deelnemers aan de Hackathon (lees meer, verwijzing naar bericht over verslag Hackathon) hebben ideeën uitgewisseld hoe zij hun business voort kunnen zetten en welke kansen deze crisis biedt. Waar je op het eerste oog weinig overeenkomsten ziet tussen de verschillende organisaties, blijken deze er wel degelijk te liggen. En denkend vanuit het perspectief van de ander, bleken er  oplossingen voor de eigen organisatie te ontstaan.

TOP Oss en theater de Lievekamp hebben beiden een cultuurpodium, de één in een schouwburg, de ander in een stadion. Waar de één nadenkt over het integraal uitzenden van voorstellingen, ervaart de ander dat nog als een belemmering. Beiden moeten ze het immers écht hebben van de beleving. Een opera op TV is toch anders, zo ook hoort de wedstrijd in het stadion. Zo ontdekten zij raakvlakken die ze eerder nooit hadden gezien. Het zou toch wat zijn wanneer we straks een opera in het stadion zouden kunnen houden. Overigens in een recent verleden waren er altijd de Proms concerten in het stadion. Waar hun beider aandacht verder naar uitgaat is hoe kunnen zij het publiek blijven boeien in de beleving wanneer evenementen minder of anders worden toegestaan.

FitnezzPlaza ziet voor de toekomst dat er een verhouding tussen online en offline zal blijven bestaan in het nieuwe ondernemerslandschap. Zelf zijn ze vrij snel online hun lessen gaan verzorgen en zoeken nu naar een verdere verkenning daarvan. Het voordeel van de crisis is dat klanten het waarderen wanneer je iets onderneemt, zelfs wanneer dat soms niet geheel lukt. Dus daarin biedt de crisis ook kansen. Hierin kwam de expertise van Chef du Web in de online, virtuele, wereld goed van pas. Zij ervaren al langer dat het voor ondernemingen van groot belang is dat het online deel van de organisatie op orde moet zijn, moet passen bij de huidige tijd en moet werken.

Allen waren het erover eens dat het inspirerend is elkaar te ontmoeten, ook digitaal, en dat het mooie inzichten geeft voor vervolgacties.

Wil jij ook graag betrokken worden bij dergelijke bijeenkomsten, laat het weten aan: r.vanommen@talentencampusoss.nl