Over ons

Ambitie

Als verbinder tussen onderwijs, ondernemers en overheid draagt de Talentencampus met haar activiteiten bij aan een gezonde arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Het is voor iedereen belangrijk dat opleidingen, arbeidsmarkt, sectoren en instanties goed aansluiten rondom de lerende en werkende inwoners van Oss en omgeving. Want dan haalt iedereen het beste uit zichzelf! Talentencampus heeft de ambitie om langdurige samenwerkingen te organiseren tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Alleen samen zijn we klaar voor een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt! Door deel te nemen aan projecten die via Talentencampus tot stand zijn gekomen, leren deelnemers werken en ondernemen in de praktijk. Deelnemers ontwikkelen hun talent zelfstandig en onder professionele begeleiding, dankzij een relevante taak, opdracht en rol binnen een bedrijf of instantie. Deelnemers dragen op hun beurt bij aan innovatie binnen een bedrijf. Ook wil Talentencampus voor hen die nog niet of onvoldoende zijn aangesloten op onderwijs of arbeidsmarkt de verbindende factor zijn. Zo werken onderwijs, ondernemers en overheid samen om de ontwikkeling van talent te stimuleren.

Ontstaan van de Talentencampus

Al in 2002 is het idee van de Talentencampus ontstaan. Eén vraag stond toen, en ook nu nog altijd, centraal. Hoe sluit je het talent van mensen en aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt?

Vanaf het begin was het voor de bedenkers duidelijk dat de campus moest gaan om:

  • Het benutten van talenten, van leerlingen en medewerkers in bedrijven uit Oss en omgeving.
  • Het samenwerken van onderwijs, ondernemers en overheid.
De Talentencampus nu

Met de oprichting van de ‘Vereniging Talentencampus Oss’ in januari 2014, is dit gedachtegoed verder ontwikkeld. De vereniging verbindt organisaties en personen, wil initiatieven versnellen en zichtbaar maken in de praktijk. Door de inzet van de leden is de Talentencampus uitgegroeid tot wat het nu is. Een regisseur van verrassende samenwerkingen tussen onderwijs, ondernemers en overheid.

De leden zijn de ambassadeurs van onze vereniging. Het bestuur is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid. De uitvoering hiervan is in handen van het programmabureau.

Bestuur

mevrouw W. Buijs, voorzitter                                                                        de heer J. Kemkens, lid

mevrouw T. Peters, penningmeester                                                         de heer T. Sijpestijn, lid

de heer K. van Geffen, lid                                                                                  mevrouw K. Visser, lid

 

Programmabureau

Richard van Ommen

Directeur

Mariëlle van Kaathoven

Programmamanager