Vereniging

De ‘Vereniging Talentencampus Oss’ houdt de gezamenlijke ambitie van de Talentencampus Oss levendig onder onderwijs, ondernemers en overheid. Als netwerkorganisatie richt de vereniging zich vooral op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De vereniging biedt een platform om in te spelen op de snelle veranderingen in onze samenleving. Dat kunnen we echter niet alleen, we hebben onderwijs, ondernemers en overheid hierbij nodig. Daartoe nodigt de Talentencampus uit.

De vereniging bestaat uit een bestuur en een programmabureau. Het bestuur kent een brede vertegenwoordiging van het Osse bedrijfsleven. De burgemeester van Oss is voorzitter. Het bestuur heeft als taak om toe te zien dat het gedachtegoed: het streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast is zij ook een vertegenwoordiger van haar achterban en verbindt hen aan de Talentencampus.
Het programmabureau is de uitvoerende organisatie van TCO. Het bureau wordt aangestuurd door directeur Richard van Ommen. Richard wordt ondersteund door een flexibel team van medewerkers en op projectbasis door een projectteam dat voor die klus is samengesteld. Hij legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.