Ambitie

Als verbinder tussen onderwijs, ondernemers en overheid draagt de TCO met haar activiteiten bij aan een gezonde arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Het is voor iedereen belangrijk dat opleidingen, arbeidsmarkt, sectoren en instanties goed aansluiten rondom de lerende en werkende inwoners van Oss en omgeving. Want dan haalt iedereen het beste uit zichzelf! TCO heeft de ambitie om langdurige samenwerkingen te organiseren tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Alleen samen zijn we klaar voor een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt! Door deel te nemen aan projecten die via TCO tot stand zijn gekomen, leren deelnemers werken en ondernemen in de praktijk. Deelnemers ontwikkelen hun talent zelfstandig en onder professionele begeleiding, dankzij een relevante taak, opdracht en rol binnen een bedrijf of instantie. Deelnemers dragen op hun beurt bij aan innovatie binnen een bedrijf. Ook wil TCO voor hen die nog niet of onvoldoende zijn aangesloten op onderwijs of arbeidsmarkt de verbindende factor zijn. Zo werken onderwijs, ondernemers en overheid samen om de ontwikkeling van talent te stimuleren.