Privacyverklaring Talentencampus

De Talentencampus neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens waarover zij beschikt op een veilige manier. De verwerking van persoonsgegevens komt overeen met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring beschrijven wij het door ons gevoerde beleid met betrekking tot uw privacy. We raden u aan om dit document zorgvuldig door te lezen.

De organisatie

Vereniging De Talentencampus Oss (hierna te noemen Talentencampus) is een intermediair met een groot netwerk die werkt voor de Triple-O partners, Ondernemer, Onderwijs en Overheid. In die verbinding staat het talent centraal.

Privacy en cookie beleid 

De Talentencampus respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website en de afnemers van diensten. Wij zorgen ervoor dat de informatie die in ons bezit is vertrouwelijk wordt behandeld.

Talentencampus Oss gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten. Hiertoe behoort ook het verzenden van nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De Talentencampus verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen. Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaar nadat er voor het laatst contact is geweest.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
โ€“ aan te passen
โ€“ te wissen
โ€“ over te dragen aan iemand anders.
U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@talentencampusoss.nl.

Beveiliging

De Talentencampus gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid
De Talentencampus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig de website waar wijzigingen zullen worden gepubliceerd. Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Vereniging De Talentencampus Oss
Nelson Mandelaboulevard 32
5342 CZ  Oss
06-20301222
info@talentencampusoss.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 61103691