Onderwijs en bedrijfsleven werken samen voor voldoende goed opgeleide technici in de regio Oss

Regioplan

Het ministerie van OCW heeft in het kader van Sterk Techniekonderwijs, middelen vrijgemaakt om het onderwijs en bedrijfsleven te ondersteunen. Het Hooghuis is initiatiefnemer voor de regio Oss en heeft samen met de Talentencampus een regioplan opgesteld om zo in aanmerking te komen voor een structurele jaarlijkse bijdrage waarmee het techniekonderwijs versterkt wordt.

Als de subsidie van een miljoen euro per jaar wordt verstrekt wordt aandacht gegeven aan de verbetering van de inrichtingen van een aantal scholen en ook worden lesprogramma’s aangepakt. En natuurlijk wordt ook ingezet op een grotere instroom van techniekjongens- en meisje; de techniek is immers prachtig!

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Om aan te tonen dat de bedrijven ook echt betrokken zijn, eist de minister een bijdrage van tien procent aan ‘cofinanciering’. Dit betekent voor de regio Oss een minimale bijdrage van € 100.000,– per jaar. We kunnen nu al vaststellen dat we hier ruimschoots in zijn geslaagd. Ruim 70 bedrijven hebben hun medewerking aan het regioplan al toegezegd.

Aan de slag

De aanvraag is ingediend bij het ministerie en het is nu wachten op de toewijzing van de subsidie. Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil en zijn we al bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van het regioplan. En de Talentencampus speelt daar uiteraard de verbindende schakel!

 

Wil je meer weten? Stuur ons dan gerust een mail via info@talentencampusoss.nl.