De Voedselbank werkt samen met studenten Avans

De Osse voedselbank verwacht een grote toeloop vanwege de economische terugval door de coronamaatregelen. Zij heeft daarom dringend behoefte om haar uitgiftesysteem te optimaliseren. De Talentencampus heeft bemiddeld in de inzet van vijf studenten Technische bedrijfskunde van de Avans Hogeschool om hen te helpen met dit vraagstuk. Heb jij ook een vraagstuk waarvoor je specifieke kennis zoekt, maak dit kenbaar!