Ondernemers

Voor de garantie op gekwalificeerd personeel is een samenwerking met het onderwijs noodzakelijk. Technologische ontwikkelingen en snelle veranderingen in bedrijfsprocessen vragen om een voortdurende afstemming met het onderwijs en de overheid. Deze samenwerking is er niet alleen voor toekomstige werknemers, maar ook voor ontwikkeling en onderzoek, kennisuitwisseling en innovatie. TCO wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan thema’s die van belang zijn voor een gezonde en succesvolle onderneming. Dit zijn thema’s als: goed opgeleid personeel, een eerlijk beeld van het beroep en de sector, voldoende toestroom van werknemers, samenwerkingen met onderwijs, overheid en andere ondernemers, kennisontwikkeling en innovatie.