Voorwaarden & privacy

Privacyverklaring Talentencampus

De Talentencampus neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens waarover zij beschikt op een veilige manier. De verwerking van persoonsgegevens komt overeen met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring beschrijven wij het door ons gevoerde beleid met betrekking tot uw privacy. We raden u aan om dit document zorgvuldig door te lezen.

De organisatie

Vereniging De Talentencampus Oss (hierna te noemen Talentencampus) is een intermediair met een groot netwerk die werkt voor de Triple-O partners, Ondernemer, Onderwijs en Overheid. In die verbinding staat het talent centraal.

De Talentencampus respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website en de afnemers van diensten. Wij zorgen ervoor dat de informatie die in ons bezit is vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookiebeleid

Talentencampus Oss gebruikt alleen technische en functionele cookies. Meer informatie over het cookiebeleid vindt u hier.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten. Hiertoe behoort ook het verzenden van nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De Talentencampus verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij we hiervoor van u toestemming hebben gekregen. Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaar nadat er voor het laatst contact is geweest.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders.

U kunt hiervoor een verzoek sturen naar: info@talentencampusoss.nl.

Beveiliging

De Talentencampus gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid

De Talentencampus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig de website waar wijzigingen zullen worden gepubliceerd. Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Vereniging De Talentencampus Oss
Nelson Mandelaboulevard 32
5342 CZ Oss
06-20301222
info@talentencampusoss.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 61103691

Privacyverklaring Matchcare

Matchcare voorziet organisaties, professionals, individuen en het sociaal domein van loopbaan- en arbeidsmarktinformatie, waarmee zij inzicht vergroten en eigen regie kunnen nemen over de persoonlijke en/of organisatieontwikkeling. Dit alles om duurzaam aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt.

Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om gebruik te maken van onze dienstverlening hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in ons datacentrum welke zich bevindt te Schiphol Amsterdam.

Registratie
Als u een account wilt aanmaken of heeft ontvangen van ons product dan moet u daarvoor gegevens opgeven waaronder uw naam, emailadres en uw wachtwoord.

DaVinci TalentCenter
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments Nee

DaVinci LoopbaanVerkenner
In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments: Persoonlijkheid, werkvoorkeuren, generieke vaardigheden en werkactiviteiten Nee

Hoe gebruiken wij uw gegevens
Hoe we uw gegevens gebruiken is afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt. Bij enkele onderdelen heeft u zelf de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens u wilt delen. Wij gebruiken uw gegevens om de onderdelen die u gebruikt te leveren.

Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende onderdelen:

 • Wij gebruiken uw gegevens vanuit het profiel om u te matchen met passende vacatures.
 • Ook gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van adviezen, bijvoorbeeld in de loopbaanverkenner en de self assessments.

 

Overige belangrijke informatie

Registratie
Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst.

Accounteisen
U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Website toegang
Uw website wordt geactiveerd met een wachtwoord. Matchcare mag ervanuit gaan dat alles wat gebeurt na activatie met uw wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Onrechtmatig gebruik
Mocht Matchcare een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid van derden
U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Aanpassen of verwijderen van gegevens
In de meeste gevallen kunt u zelf uw gegevens aanpassen. Indien dit niet mogelijk is kunt u hiervoor een verzoek indienen via servicedesk@matchcare.nl. U kunt hier ook een aanvraag indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Standaard zullen wij uw gegevens deactiveren waardoor ze geanonimiseerd bewaard blijven in de database voor analytische doeleinden. Op uw expliciete verzoek zullen wij uw gegevens geheel verwijderen.

Delen van gegevens
Wij verstrekken uw gebruiksgegevens alleen geanonimiseerd aan derden voor analytische doeleinden met als doen om ons product te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie).

Indien u in traject bent bij een loopbaanadviseur, in aanvraag bent voor een uitkering bij de gemeente of het bepalen van de loonwaardeindicatie, worden uw gegevens gedeeld met de professional van de desbetreffende instantie of organisatie, mits u hier toestemming voor geeft.

Nieuwsbrieven en enquêtes
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief, enquête of een gepersonaliseerde aanbieding. U bent niet verplicht om te reageren op onze enquêtes. U kunt zichzelf weer afmelden voor deze diensten.

Meenemen van uw gegevens
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een bestand die machinaal leesbaar is.

Bewaartermijn
Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. In de onderstaande tabel vindt u onze gehanteerde bewaartermijnen:

 • Na afloop van het contract met onze opdrachtgever worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard
 • Matchcare verwijdert uw gegevens 2 jaar na uw laatste inlogdatum, of eerder als u dat zelf aangeeft

Beschikbaarheid
Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Wijziging voorwaarden
Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Analytische gegevens
Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder in punt 4.16 de officiële verklaring van Google.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.