Erkenning ontwikkeling Samenwerkwijze

Bij het Leerhuis, een project van Proeftuin Ruwaard en Ussen, gaat men verder dan enkel de introductie van open badges. Door de integratie van digitale certificering worden niet alleen vaardigheden erkend, maar wordt ook de kwaliteit en consistentie van de 'samenwerkwijze' in zorgverlening gewaarborgd.

Erkenning ontwikkeling Samenwerkwijze

Inzet van open badges binnen de Samenwerkwijze

Het project bij Proeftuin Ruwaard en Ussen omvat meer dan alleen de introductie van open badges. Deze zorgconcepten hanteren een specifieke aanpak, de 'samenwerkwijze', een vernieuwende methodiek in zorgverlening. Deze werkwijze vereist dat professionals de methodiek goed begrijpen en weten wat er van hen wordt verwacht. De integratie van digitale certificering via open badges is daarom cruciaal. Het dient niet alleen als erkenning van vaardigheden, maar speelt ook een sleutelrol in het waarborgen van de kwaliteit en consistentie van deze zorgmethode. Door deze certificering wordt een standaard gezet voor de kwaliteit en implementatie van de samenwerkwijze, en wordt erkenning gegeven aan de professionals die deze unieke zorgbenadering in de praktijk brengen.

Wat zijn Open Badges?

Open Badges zijn digitale erkenningen die vaardigheden en prestaties aanduiden. Deze badges kunnen worden uitgereikt voor vaardigheden die mensen opdoen tijdens het werk, zoals teamwork, leiderschap, of specifieke werkervaring. Dit systeem maakt het mogelijk om de persoonlijke ontwikkeling zichtbaar te maken, wat bijdraagt aan een completer beeld geeft van ervaringen, vaardigheden en kennis. Wanneer een werkgever of opleider een open badge uitkeert kan de ontvanger de badge opslaan in een skillspaspoort.

Skillspaspoort

Een skillspaspoort is een digitaal portfolio waarin een individu zijn of haar verworven vaardigheden en competenties kan bijhouden. In dit paspoort worden open badges opgeslagen, die erkennen welke specifieke vaardigheden en ervaringen iemand heeft opgedaan. Dit kan variëren van soft skills zoals teamwork tot specifieke beroepsvaardigheden. Het skillspaspoort dient als een dynamisch CV, waarmee personen hun ontwikkeling en capaciteiten kunnen presenteren aan toekomstige werkgevers of onderwijsinstellingen. Dit maakt het een waardevol instrument voor carrièreontwikkeling en persoonlijke groei.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

andere projecten bekijken?

All posts